Manne Dahlstedt
                AIR neuf, köitekunstnik, zürii esimees (Rootsi)
Héléne Jolis
                AIR neuf, kirjakunstnik (Prantsusmaa)
Lennart Mänd
                Eesti Kunstiakadeemia, köitekunstnik (Eesti)
Ebe Nõmberg
                Eesti Kultuuriministeerum, kunstiteadlane (Eesti)
Anu Purre
                Eesti Kunstimuuseum, kalligraaf (Eesti)
Mati Sirkel
                Eesti Kirjanike Liit, esimees (Eesti)
Inge Teder
                Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadlane (Eesti)