Miks Tormis?

Kõneldes eestlase loomusest, räägime viiest tuhandest siinsel maakamaral elatud aastast, karmist ajaloost erinevate ikestajate meelevallas, üheksakümnest omariikluse aastast ja rahumeelsest väärikast töökusest. Räägime armidest rahva hinges, osutame püsima jäämise ülevusele, kollektiivse loomingu ilule ning soovile seda teadmist säilitada ja edasi kanda. Midagi staatilist on eestlases, kelle sisemine metronoom end juhuslikust puhangust häirida ei lase, tiksudes ühes taktis maa ja mere ja metsaga. Igavikuline meditatiivsus ja ürgne lihtsus on rütmikordustes, mis anonüümseina rahva mälust meieni kandunud. See, mis väljendab rahva olemust, iseloomu, tõekspidamisi, see, mis on ainuomane just sellele paikkonnale ja inimestele, vaid see on huvipakkuv ja väärtuslik üleilmselt. Vaid selle vahendamisel on mõtet, et maailma kultuurikatlas üldise sarnastumise ajastul ei keeks hall lurr.

Kas võiks olla inspireerivamat kultuurivahendajat kui helilooja, kelle looming toetub oma rahva arhailistele lauludele? Inimene, kelle elu ilmestab intensiivne seotus eesti kultuuriga. Autor, kelle looming ja mõtted vääriksid trükituna lähetamist üle maailma japakuksid huvi ka teistsuguse mõtteviisi ja elulaadiga inimestele. Isiksus, kellel oleks piisavalt tähendust nii eesti kui ka maailma kultuuri jaoks.

Õige ja ilus on tegelda Päris Oma Asjaga. Seda arendada. Rahvuslik pärand on me igiomane rikkus: ornamentaalsed rütmid, rahvaluule,-laul ja -tants ajas säilinuna järgnevate põlvkondade taasleitud.

Kaugest minevikust alguse saanud müütiline mõtlemine, mis ei lahuta ideaalset reaalsest, jätkub kunstis. Tänapäeva tõlgendusteski on ürgne jõud kohal, värskendab allikast ammutajat. Seda küllust suudavad edasi kanda need, kes oma rahva pärandit hästi tunnevad. Kultuur areneb vahetuses maailma teistmoodi kodeerivate partneritega, aga et võõras meid mõistaks, tuleb leida keel. Kunst, mis on üks suhtlemise vorm, kasutab tinglikku keelt. Ta ei vaja tõlkimist. Selle taha jäävast ruumist võib leida rahva näo.


Illu Erma
Eesti Nahakunstnike Liit
juhatuse liige