Mittetulundusühing Eesti Köitekunstnike Ühendus asutati 1996. a. ja sinna kuulub praegu 11 kunstnikku. Ühingu liikmed on professionaalsed tarbekunstnikud, keda ühendab raamatuköitmine ning veendumus selle kunstiliigi vajalikkuses maailma kultuurimaastikul. Selle idee heaks on ühing võtnud endale põhiülesande korraldada pentanaale, s.t. iga viie aasta tagant toimuvaid rahvusvahelisi köitenäitusi "Scripta manent" (kirjutatu on jääv). Kunstnikud saavad end väljendada põnevates köitmisviisides- ja materjalides, lennukates kompositsioonides, mitmekesistes dekooritehnikates. Mõttelendu hoiab ohjes vaid autor ja tekst.

Ühendus korraldab ka väiksemaid näitusi nii kodu- kui ka välismaal, organiseerib kursusi, õpikodasid ja seminare siin- ja sealpool piiri, tutvustab eesti köitekunsti, sõlmib kontakte kolleegidega, õhutab õppima, otsib ja jagab erialast teavet.