Eesti Köitekunstnike Ühendus, Eesti Nahakunstnike Liit ja Eesti Rahvusraamatukogu kutsuvad Teid Eesti Raamatu Aasta ja tuntuima eesti kõitekunstniku Eduard Taska 110. sünniaasta puhul osa võtma rahvusvahelisest köite- ja kirjakunstinäitusest Tallinnas 2000.a. 21. sptembrist - 22. oktoobrini. Näitust toetab Avatud Eesti Fond, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuurifond ja Eesti Kultuuriministeerium.

Näitus on mõeldud kõikide erialade kunstnikele, kes tahaksid väljendada oma suhet raamatu kui köite, raamatu kui objekti, raamatu kui tekstiga kõikvõimalikes materjalides ja tehnikates.

Osalejatele on spetsiaalselt selle näituse jaoks trükitud ja nummerdatud luulepoognad kahe eesti tippluuletaja loomingust:
1. raamat: Doris Kareva "Armuaeg" ("Days of Grace")
2. raamat: Jaan Kaplinski "Kui üldse olla…." ("If I must Be At All….")

Luuletused on esitatud paralleelselt eesti ja inglise keeles, kumbagi autorit on trükitud 200 eksemplari paberile Svecia 1777 A4 formaadis. Köite või objekti lõpliku suuruse valib kunstnik vastavalt kujunduse kontseptsioonile.

Kalligraafid peavad samuti kasutama ülalmainitud tekste. Nendele saavad luuletustest valguskoopiad.

Iga köitekunstnik saab kaks luuleraamatu sisu: üks Doris Kareva, teine Jaan Kaplinski loomingust. Kunstnikel palutakse kunstilise raamatuköite loomisel kasutada vähemalt ühte komplekti kahest. Soovi korral võib lisada tasapinnalisi või ruumilisi illustratsioone.

Zürii koguneb 15. mail 2000. a. ning valib välja 12 köidet ja 3 kalligraafilist kompositsiooni, mille autorid saavad võrdsed mitterahalised auhinnad. Kõik osavõtjad saavad diplomi.

Valmis eksponaate koos isiklike andmete, lühikese loomingulise biograafia ja tehnilise kirjeldusega võetakse vastu organiseerimistoimkonna aadressil Tallinn, Tõnismägi 2 hiljemalt 5.mail 2000.a. Eesti Rahvusraamatukogus.

Sooviavaldusi näitusest osavõtuks ootame Eesti Köitekunstnike Ühenduse esimehe Sirje Kriisa nimele hiljemalt 30. detsembriks 1999.a.

Näituse lõppedes saavad kunstnikud eksponaadid tagasi.

Organiseerimiskomitee aadress ja informatsioon:
Eesti Rahvusraamatukogu Köitmisosakond
Tõnismägi 2, 15189 Tallinn EESTI
Tel.: 6 307 283
Fax: 372 630 7185
Sirje Kriisa: sirje.kriisa@scriptamanent.ee
Kadi Kiipus: kadi@nlib.ee

Selgituseks

Näituse Scripta manent II jaoks trükitud eesti tippluuletajate Doris Kareva ja Jaan Kaplinski poeesia annab lõputuid keelelisi assotsiatsioone. Nautige neid ja andke end kujundite meelevalda. Looge neile ridadele kordumatu visuaalne "raamistik", pakkudes uusi vorme, formaate või proportsioone, materjalide leidlikke kombinatsioone ja uhkeid tehnilisi nippe. Eitage või jaatage, tsiteerige ja komplekteerige, maalige, joonistage, trükkige, pildistage või installeerige. Sillerdage ja sahistage… Ohjeldage end või laske vabaks!

Näituse kirjakunsti pool ootab erinevate materjalidega töötavailt autoreilt kunstniku raamatut või kõikvõimalikke interpretatsioone, mutatsioone ja muid eksperimente antud autorite tekstidele. Sobivad nii kalligraafilised kirjastiilid kui ka inimese tavaline käekiri, joonistatud, maalitud või mingis graafilises tehnikas teostatud kiri, manuaal- sete ja trükikirjade sünteesid, rütmi- ja proportsioonimängud, sõnade, tsitaatide või kogu tekstiga illustreerimine, illumineerimine jne. Materjalideks võivad olla nii siid kui savi, metall, klaas, nahk või paber, kile või kalka, maa, keha, arvuti või video…mida iganes!
Kohtume raamatus!